Krone, bro3 år
Inlay3 år
Plastfyldning1 år
Implantat (kun produktet)levetid
Delprotese1 år
Totalprotese1 år

Vilkår for garanti

AvMinTand forudsætter at alle behandlinger bliver udført efter højeste faglige standard. Men tænder og væv kan reagere anderledes end forventet, især ved store og komplekse behandlinger.

Implantater

Garantien gælder implantatet. Det omkringliggende væv såsom knogle og andet væv er således ikke omfattet af garantien. Hvis uheldet er ude og implantatet ikke vokser sig fast som forventet, får du et nyt uden beregning. Hvis det vurderes at det ikke er muligt at sætte et nyt implantat, refunderes beløbet svarende til prisen for implantatet.

Kroner, broer og facader

Klinikken giver garanti på kroner, broer og facader. Inden for denne periode repareres eller om laves kroner, broer og facader uden beregning for dig. Garantien gælder ikke den tand, som kronen, broen eller facaden sidder på – men kun kronen, broen eller facaden. I de få tilfælde, hvor det viser sig, at tanden skal rodbehandles, er rodbehandlingen ikke dækket af garantien.

Rodbehandling

Succesraten for rodbehandlinger ligger på ca 80%. Selvom klinikkerne bruger de nyeste metoder inden for rodbehandling, sker det alligevel at en rodbehandling ikke lykkes. Derfor gives der ikke garanti på rodbehandlinger eller rodspidsoperationer.

Aftagelige proteser 

Garantien dækker brud på proteserne, der ikke skyldes overlast, samt alle andre fejl ved de anvendte materialer.

Da gummerne med tiden bliver mindre, skal man regne med at der kommer udgifter til justeringer (rebasering) af protesen. Første gang den bør tilpasses er som regel tre måneder efter udlevering af protesen.

Generelt

For at opretholde retten til garanti er det vigtigt at gå regelmæssigt til tandeftersyn og tandrensning efter tandlægens anbefalinger.  Der gives kun garanti hvis det interval som din tandlæge anbefaler overholdes. Den tandlæge der undersøger dig kan anbefale et hyppigere interval for at opretholde garantien. Hvis tandlægen anbefaler at du bruger bideskinne når du sover, så er det en forudsætning for at opretholde garantien at den bruges. Forhold i tandstatus kan medføre at din behandling vil have en dårligere prognose end man normalt forventer, i så fald vil din tandlæge orientere dig om det inden behandlingen påbegyndes.

Garantien gælder ikke hvis der ikke er tale om udefrakommende ting såsom: sygdom, ulykke, medicinsk behandling, manglende renholdning, hygiejne eller misligholdelse i øvrigt eller andet. Garantien dækker kun behandlinger på den klinik der har udført behandlingen, i særlige tilfælde kan det aftales at en anden klinik udføre garanti behandlingen på den udførte kliniks regning.  Ophold, transportudgifter til og fra klinikken er ikke omfattet af garantien.

Ønsker du at gøre brug af garantien, kan klinikken bede om dokumentation for, at der er foretaget regelmæssigt eftersyn, kontroller, tandrensninger og eventuelle parodontose behandlinger i overensstemmelse med de foreskrevne eftersyns- og kontrolintervaller.

Accept af behandlingen

Ved min underskrift erklærer jeg, at jeg har forstået behandlingsplanen i alle detaljer og accepterer behandlingen. Jeg har modtaget detaljeret information og jeg er fuldstændig klar over omkostningerne, eventuelle risici, chancer for succes af den ovenstående behandling og eventuelle alternativer dertil. Under behandlingen kan der opstå uforudsete forhold, der betyder, at behandlingsplanen skal ændres.

Betaling

Det forventede antal besøg og behandlinger samt prisen herfor, fremgår af nærværende behandlingsplan. 

Betaling for hver enkelt behandling skal erlægges inden behandling påbegyndes.  

Såfremt behandling helt undtagelsesvist påbegyndes uden forudgående betaling, skal betalingen erlægges straks efter endt behandling. 

Dette dokument kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse uden forudgående domserhvervelse i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.