Vi GARANTERER vores patienters smil og komfort!

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GARANTIEN AF MADENTA TANDKLINIK

I vores arbejde stræber vi altid efter det perfekte resultat for at opnå en langsigtet kvalitetsforbedring i vores patienters liv. Vores fokus er på smilet og på patienten. Vores mål er at sikre, at alle vores kunder oplever glæden som et nyt sæt tænder kan give.
Selv med den største omhu kan der dog opstå uventede hændelser og komplikationer, som hverken vi eller patienten selv kan kontrollere. Det skyldes, at tandbehandlinger, ligesom alle andre medicinske indgreb, finder sted i et levende miljø.

Hos Madenta Dental Klinik mener vi, at vores garanti fungerer som et sikkerhedsnet, der giver vores patienter ro i sindet uden for vægge af vores klinik. Vi er stolte på vores ansvarlig og omhyggelig tilgang, hvilket betyder, at garantisager er sjældne, samt at vores kommunikation er fair og ligefrem: alle detaljer om vilkår og betingelser præsenteres klart og tydeligt og på en let forståelig måde.

Sikkerhed for vores patienter, professionel tillid for os:

 • Vi har tilbudt et komplet udvalg af tandbehandlinger i over tyve år.
 • Indtil nu har vi behandlet næsten 200.000 nationale og internationale patienter.
 • Vi arbejder med et stort antal sager, vi udfører mange komplekse behandlinger og fuld mundrehabilitering, som er en af hovedprofilerne af vores klinik.
 • Vi tænker langsigtet og sigter altid efter en varig og ikke en kortvarig løsning.
 • Vi arbejder udelukkende med materialer af højeste kvalitet og med mærker i verdensklasse, med de mest moderne processer og de nyeste digitale teknologier.
 • Vores behandlinger udføres i henhold til nøje definerede professionelle protokoller og streng kvalitetskontrol, som også omfatter vores partnere (leverandører, laboratorier).

Hvad betyder vores garanti?

Under de nedenfor anførte betingelser garanterer Madenta Dental Klinik (gratis reparation eller udskiftning) i alle tilfælde, hvor der opstår et problem som følge af defekte materialer eller forsømmelser i udførelsen. Vi kan kun opfylde vores garantiforpligtelse, hvis patienten overholder betingelserne for vores garanti.

Hvilke behandlinger er omfattet af vores garantibetingelser?

Vores tandpleje yder garanti for de følgende udførte arbejde:

Behandling  Garantiperiode Kommentar
Faste proteser (krone, bro)3 årGarantien dækker ikke midlertidige løsninger (kroner, broer, proteser).
All-on-4®-broen 3 år  
Delvise / hele aftagelige proteser 1 år  
Fyldninger1 år   
Inlay / Onlay3 år   
Implantater5 årI tilfælde af tab af et implantat inden for 5 år efter implantatindsættelsen dækker Madenta Dental Klinik udgifterne til udskiftning, forudsat at patienten har overholdt nedenstående garantibetingelser.
Bemærk, hvis proteserne efter 3 års behandling svigter på grund af implantattab, er det kun implantaterne, der er dækket af garantien.  
Implantat (kun skruen)livstid (producentens forpligtelse)Implantatsystemerne vi anvender, har livstidsgaranti fra producenten, hvilket betyder, at implantatet erstattes gratis under garantien i tilfælde af materialefejl (skader, brud). Denne garanti dækker ikke overbygninger og implantatproteser (kroner, broer).

Garantien træder i kraft, når behandlingen er udført og er gyldig indtil udløbet af den angivne garantiperiode. Hvis der f.eks. foretages en implantation med en 5-års garanti den 01.01.2023, udløber garantien den 01.01.2028 – hvis patienten opfylder alle nedenstående kriterier.

Generelle garantibetingelser

For at garantien kan forblive gyldig i ovennævnte perioder, skal patienten opfylde følgende betingelser:

 • 1. ÅRLIG KONTROL

Patienterne skal deltage på en årlig kontrolundersøgelse (2 kontrolundersøgelser om året for patienter med parodontale problemer). På Madenta er undersøgelsen gratis for patienterne. Hvis du dog ikke har nogen besvær og vil undgå ubekvemheden med at rejse, kan du få en undersøgelse hos din lokale læge derhjemme. I så fald skal du sende os følgende dokumenter pr. e-mail: et panoramarøntgenbillede, der er taget under undersøgelsen og en kopi af fakturaen, som din læge har udstedt.

 • 2. FJERNELSE AF TANDPLAK

Patienten skal have en professionel tandhygiejnebehandling mindst en gang om året (eller så ofte som tandlægen anbefaler).

 • 3. GENEREL MUNDHYGIEJNE

God mundhygiejne er nøglen til at forebygge infektioner og bevare sundt tandkød, så patienterne bør følge en streng mundplejerutine.

VIGTIGT!

Vores tandlæge forbeholder sig retten til at reducere eller annullere garantien i visse tilfælde. Tandlægen er fritaget for sin garantiforpligtelse:

 • hvis patienten undlader at deltage på de påkrævede kontrolundersøgelser og mundhygiejnebehandlinger
 • hvis patienten forsømmer den generelle mundhygiejne
 • hvis patienten ikke følger lægens anbefalinger og instruktioner
 • hvis problemet skyldes forkert brug (f.eks. ekstrem overbelastning af en protese eller et implantat)
 • hvis protesen er beskadiget, knækket som følge af en ulykke, sport osv. eller beskadiget af kemisk eksponering (kemikalier)
 • hvis der opstår tandkødsrecession eller knogletab
 • ved visse sygdomme eller tilstande, der negativt påvirker mundhulens sundhed (f.eks. diabetes, epilepsi, osteoporose, stråling, kemoterapi, immundefekt syndrom, reumatoid arthritis)
 • hvis patienten har et betydeligt vægttab eller vægtøgning inden for en kort periode, eller hvis patientens ernæring er usund
 • hvis patienten har et skadeligt misbrug (kraftig rygning, overdrevent alkoholforbrug, stofmisbrug) eller tager hormonbehandling
 • hvis patienten har psykiske problemer eller psykisk sygdom
 • hvis der er en fraktur i den intrinsiske tandpulp under kronen/broen
 • hvis patienten, der har tendens til bruxisme (tænderskæren om natten) og knirkende tænder, ikke bærer den bidskinne, som lægen har foreskrivet ham mens han sover, og tandprotesen derved beskadiges
 • hvis en tand med en krone/bro senere kræver rodbehandling eller hvis der opstår andre komplikationer, hvis årsag ikke fremgik af røntgenbillederne på vurderingstidspunktet og derfor ikke kunne forudses eller mistænkes
 • hvis patienten ikke betaler omkostningerne af de foretagende behandlinger

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har problem?

Hvis du har besvær, skal du straks, men senest inden for 48 timer give os besked om den.

Kontaktoplysninger:

Telefon: (+36) 70 521 6987

E-mail: [email protected]

Vi vil bekræfte og besvare din melding senest inden for 48 timer. I de fleste tilfælde kan tandproblemer diagnosticeres på grundlag af det, som patienten fortæller os, og de røntgen-/CT-skanninger, der er foretaget under behandlingen. Vi kan dog bede dig om at deltage i en videokonference med vores læge(r) for at få en yderligere afklaring.

 • Mindre reparationer i patientens hjemland  

Efter en grundig vurdering af situationen kan det konkluderes, at patienten kun har brug for en mindre behandling, som kan udføres af en anden tandlæge. I dette tilfælde beder vi patienten om at besøge en tandlæge efter eget valg i sit land. I sådanne tilfælde refunderes udgifterne til behandlingen op til 100 EUR. Patienten skal dokumentere behandlingen med en faktura og et røntgenbillede, som sendes pr. e-mail.

Nogle eksempler på mindre behandlinger: reparation af løse kroner/broer, justering og tilpasning af proteser eller broer.

 • Garanterede reparationer i Madenta

Hvis problemet kræver et mere alvorligt indgreb, skal patienten komme tilbage til vores klinik inden for 3 måneder efter anmeldelsen. I dette tilfælde dækker vi udgifterne til din flybillet op til 150 EUR og løser problemet gratis (inklusive tandlægearbejde).

ADVARSEL! Hvis dit problem kan betragtes som et garantisag:

 • du skal melde dig til afhjælpende behandling for at løse problemet inden for tre måneder efter, at du har anmeldt det (hos Madenta, medmindre andet er blevet meddelt).
 • lad ikke andre tandlæger udføre korrigerende behandlinger uden at rådføre dig med os!

Hvis det ikke sker, kan det medføre, at garantien bortfalder.

Madenta’s ansvar

Vi giver ikke slip på vores patienter, før vi finder en løsning, der er helt tilfredsstillende for alle, både professionelt og personligt. 

Husk, hvis du har brug for noget, er vi kun et telefonopkald væk: ring til os på ((+36) 70 521 6987) eller brug den hurtige kontaktformular.

Madenta Tandklinik