Proteser med eller uden implantater er løsningen for den tandløse patient. Proteser bruges for at erstatte de naturlige tænder, lige fra en enkelt tand op til hele tandsættet. Både del- og helproteser findes i en fastsiddende og en løs udgave. Den sidste variant kan man tage ud for at rengøre, hvorimod man må være ekstra omhyggelig med at rengøre den fastsiddende inde i munden. Begge varianter kræver jævnlige justeringer hos tandlægen for at sidde korrekt.

Protese

Proteser med eller uden implantater er løsningen for den tandløse patient. Proteser bruges for at erstatte de naturlige tænder, lige fra en enkelt tand op til hele tandsættet. Både del- og helproteser findes i en fastsiddende og en løs udgave. Den sidste variant kan man tage ud for at rengøre, hvorimod man må være ekstra omhyggelig med at rengøre den fastsiddende inde i munden. Begge varianter kræver jævnlige justeringer hos tandlægen for at sidde korrekt.

Delprotese

Hvis du kun har mistet en enkelt eller få tænder, vil en delprotese være en god løsning. En delprotese sidder bedre fast end en helprotese og fylder mindre. En delprotese kan også bruges, selvom du kun har ganske få tænder tilbage. Selv en enkelt tand kan gøre nytte. Det er meget vigtigt, at tandlægen undersøger, om det vil være en fordel at bevare enkelte af de naturlige tænder.

En delprotese er en række af kunstige tænder. Det kan laves af plastik eller en blanding af metal og plastik. Begge typer kan have klips, som holder protesen på plads. Metal-plastik proteser er stærke, lette at bære og kan være usynlige i forhold til de tilbageværende tænder som sidder ved siden af, og sættes i med stor præcision.

Delprotesen sidder fast på de resterende tænder ved hjælp af bøjler. Enkelte af bøjlerne skal placeres på tændernes tyggeflader, så dine egne tænder kan bære en del af tyggetrykket. Det betyder, at gummen ikke belastes så hårdt og derfor ikke svinder så hurtigt. Det gør også delprotesen nemmere at styre, og den føles derfor ikke så løs som en helprotese.

Der er normalt ikke problemer med at vænne sig til at spise med en delprotese. Der kan godt være nogen ømhed i gummerne de første dage. Hvis ømheden ikke forsvinder i løbet af nogle dage, bør du gå tilbage til tandlægen. En delprotese kan normalt bruges døgnet rundt. Gummen har dog nogle gange godt af at hvile – dvs. at være uden protese – i en del af døgnet.

Helprotese

nødvendigt at få en helprotese. Den erstatter alle tænder i kæben.
Der er også mulighed for at fastsætte protesen vha. tryklåse/ implantater, og opnå en meget stabil og funktionel proteseløsning, samt at undgå at ganen dækkes af protesen.

Protesebehandlingens forløb:

Tandlægen vil tage et aftryk af gummerne og eventuelle tænder. Sidder der nogen tænder tilbage, som alligevel ikke vil holde lang tid endnu, kan man få dem fjernet før protesen laves.
Herefter skal tandteknikeren lave tænderne til protesen. Det sker ofte efter et foto af patienten med tænder, da man gerne vil lave tænderne så naturtro som mulige.

Skal man have en fastsiddende protese, skal der sættes implantater ind i kæbebenet. Det er ikke alle patienter, der kan få fastsiddende proteser, da kæbebenet skal være af en vis kvalitet.
Når protesen er klar, skal patienten instrueres i at bruge den og ikke mindst i at rengøre den. Delproteser skal sættes fast på de tilbageblevne tænder og tilpasses disse.

Herefter skal patienten til jævnlige undersøgelser hos tandlægen, hvor der vil blive rettet på protesen, så den følger ændringerne i munden. Der er meget stor forskel på, hvor meget og hvor hurtigt gummen svinder. Men når gummen er svundet, skal protesen rettes til, dvs. fyldes ud, så den atterpasser. Men under alle omstændigheder er det en god ide at få protesen kontrolleret hos tandlægen en gang om året.